molnUB2
Hem
Ätstörningar
Religiösa fenomen
Teologi
Kampen mot en patriarkal religion
Som en tjuv om natten
Kyrkans tradition - en grogrund för kvinnoförtryck
Camilla Dahlbergs bok I himlen får jag äta
Webbshop

Teologi


Kampen mot en patriarkal religion

”Sannerligen, överallt i världen där evangelium förkunnas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.” Citatet som på ett mycket illustrativt sätt fått namnge Elisabeth Schüssler Fiorenzas bok Hon får inte glömmas (eng. In Memory of Her), är hämtat från Markus 14:9. Denna namnlösa kvinna får illustrera Schüssler Fiorenzas utgångspunkt i arbetet med att synliggöra de bortglömda kvinnorna i kristendomens historia. Hon får inte glömmas är en mycket välgjord studie över kristendomens ursprung. Boken borde få allehanda manschauvinister inom kyrka och teologi att svettas grundligt.

Ls mer....

Som en tjuv om natten

Lukasevangeliet 12:35-40

Jesus sade: ”Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare - saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen.”

Det här är en text som jag själv tycker är väldigt svår att förstå. Svår att faktiskt se någon mening med om man bara läser den rakt upp och ner, ur sitt sammanhang. Tyvärr har den och liknande texter ofta missbrukats. Detta genom att de använts som hot i samband med spekulationer om vad som ska hända under den yttersta tiden, Jesu återkomst och yttersta domen. Så kallade apokalyptiska spekulationer.

Ls mer....

Kyrkans tradition - en grogrund för kvinnoförtryck

I alla tider har uppfattningen i det västerländska samhället varit att kvinnan är underordnad mannen. Att denna förlegade uppfattning ännu finns kvar i vårt upplysta samhälle är för mig en svårlöst gåta. En grundläggande orsak är säkerligen mannens fysiska styrka. I det primitiva samhället var det styrkan och inte intelligensen som uppehöll livet.

Ls mer....